Månadsarkiv: mars 2011

Aztekernas valuta var kakaobönor


Kakaobönor användes som betalningsmedel långt efter det mer avancerade myntformer införts.

Referens: Historiens underbara värld

Annonser

Karl XIII kissade på sig


Den 6 juni 1809 utropades Karl XIII till kung i Stockholms Storkyrka. Ceremonin blev alltför lång för den gamle kungen, som råkade kissa på sig i sina finaste sammetsbyxor.

Referens: Historiens underbara värld


Inkariket


Inka folket var det sista indianriket i regionen under ca 1300 års tid. Mochefolket skapar en av dem tidigaste staterna i Peru ca år 200. Efter deras fall så kommer Sicánindianerna som har sitt rikt till ca år 1375. Efter dem så kommer Chimuerna som har kort period till 1470. Sedan kommer inkariket up, som sedan faller år 1532. Inka riket var en stor krigsmakt som var duktiga politiker.

Arkitektur
Inkafolket är väldigt kända för sin arkitektur i sina bergsstäder t.ex Machu picchu. Stadens murar är byggda av sen, perfekt uthuggen sen till och med, i bygget på denna staden så användes ingen bruk alls föra tt hålla stenarna samman. De var mästararkitekter.

Transport
De hade inte upptäckt hjulet och de hade inga hästar istället hade de lamor, men dessa djur kunde inte bära mer än 50kilo på sin rygg och de var för svaga för att rida på. De hade även Alpackan, En långhårig lama. Deras ull var lång och var väldigt värdefull. Dessa två djuren var de ända sorternas transportmedel Inkafolket hade att använda sig av.

Kejsaren
Kejsaren, Sapa Inka, visades stor vördnad och omgavs av stängda ritualer. Han var son till solen, en levande gud. DE vanliga dödliga som gick fram till honom böjde på huvudet, gick barfota och bar ett litet bylte på ryggen för att symbolisera sin egen låga ställning i förhållande till denna gudomliga makt. Han åt på en servis av guld, och maten var lagad av unga kvinnor som hade blivit utvalda på grund av skin skönhet och sin skicklighet. Dessa kvinnor spann garn av alpacka och lamadjuret, för att förfärdiga kejsarens rikt broderade kläder. Dessa kläder var så heliga att de brändes under en ceremoni när kejsaren inte använde dem längre.

Samhället
Det var uppbyggt som ett myrstacks samhälle med tusentals funktionärer som samlade in skatter och höll kolla på lag och ordning i staten. Utbildade ämbetsmän fördettingens räknekunskaper, de använde sig av färgade rep med knutar på som reporienterade varor och kvantitet, efter som skrivkonsten inte fanns i inka riket så var det denna metoden dem fick använda sig utav. All jord tillhörde staten och tilldelades i tre kategorier, en del fick templet och prästerna, en del till hovet och administrationen, och den sista delen delades ut till folket. Skatterna betalades i form av arbeta, dem som kunde skull först arbeta på den jorden som tillhörde staten innan de kunde arbeta på sin egen mark/jord. Deras ekonomi var baserad på jordbruk, i höglandet var det ullen från Alpackan och i det varmare kustområdet var det bomullen. Det mest betydelsefulla sädeslaget de hade var majsen. Ingen ifrågasatte Sapa Inka, de ända som kunde komma med synpunkter var hans biträdande råd. Enligt sapa inka så skulle detta rådet hålla folket till freds och så att han styrde med största möjliga klokhet.

Straff
Några exempel på straff inka folket hade var. Dödsdömd genom få skallen inslagen med en klubba, att bli upphängd upp och ned till man avled, bli ned kastad från en klippa eller bli stenad till döds. Tortyr, arbete av att vaska guld, bygga vägar eller andra offentliga uppdrag var dock de vanliga straffen.

Referenser:

Två miljoner år – Berättlsen om människan

varldenshistoria.se – Här gömde sig inkafolketInkagrav avslöjar spansk brutalitet

illvet.se – Krigarfolks stad hittad i PeruInkafolket hade hål i huvudet


Kristendomen


Skillnader mellan protestanter och Katoliker
För protestanter är Bibeln den högsta auktoriteten.
Den katolska trosläran grundar sig på både Bibeln och kyrkans tradition.
För katolikerna står ofta katolska kyrkan och dess traditioner över Bibeln.
Det finns stora skillnader inom protestantismen. Inom romersk-katolska kyrkan finns det också variationer, men den är mer enhetlig eftersom alla romersk-katolska kyrkor står under ledning av påven i Rom.

Protestanter ser alla levande kristna över hela jorden som delar av Kristi kropp och Kristi församling (kyrka).

Katoliker anser att den romersk-katolska kyrkan är Kristi kropp här på jorden med centrum i Rom.

Katolska kyrkan lär ut att endast katolska kyrkan är den ”riktiga” kyrkan, som kan erbjuda ”fullhet” åt en kristen. Detta därför att katolska kyrkan har sju sakrament. Protestantiska kyrkor har vanligen två sakrament och detta är orsaken till att de av katolska kyrkan inte anses vara ”riktiga” kyrkor.

För katoliker har sakramenten en central ställning och den prästerliga auktoriteten är en viktig princip i katolska kyrkan. Katoliker anser att prästerskapet förmedlar Guds nåd genom sakramenten.

Protestanter pekar på att Jesu död har öppnat vägen för varje troende att nalkas Gud direkt. Varje troende tar emot nåden genom tro:

“Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.” Efesierbrevet 2:8,9
Påven
Katolska kyrkan hävdar att biskopen i Rom (dvs påven) är Petrus efterträdare och Kristi ställföreträdare på jorden. Läran om påven är bland det viktigaste inom katolska kyrkan. Påven anses vara den ofelbare uttolkaren av uppenbarelsen.
Det är ett väl magstarkt budskap, direkt bibelfientligt.

Protestanter lär ut att endast Gud är ofelbar och erkänner inte påvens överhöghet. Den katolska uppfattningen att påven skulle vara ofelbar förkastas av protestanter som anser att alla människor är syndare med fel och brister.

En man i hög ställning frågade Jesus: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?” 
Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Lukas 18:18,19

Det katolska prästerskapet åläggs att leva i celibat. Men Petrus, som påven sägs efterträda enligt katolska kyrkan, var gift enligt Bibeln.

De sju dödssynderna (huvudsynderna eller kardinalsynderna)
De sju dödssynderna är enligt Dante:
Högmod, Girighet, Vällust, Avund, Frosseri, Vrede, Lättja.

Synd är främst ett tillstånd som människan befinner sig i så länge som gemenskapen med Gud är bruten. Det betyder att all synd leder till döden och är dödssynd. Alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud.

Synd är en makt som trälbinder människan. “Syndens lön är döden” står det i Bibeln, rätt och slätt. Det står inget om att vissa speciella synder leder till döden. Den som vägrar tro på Jesus blir kvar i sin synd. Innan frälsningen är människan genom sitt sinnelag Guds fiende.

Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Han har kommit till världen för att frälsa syndare.

När vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig och förlåter oss våra synder. Guds Sons blod renar oss från all synd. Han dog för våra synder. Där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndaoffer.

Tempelriddarna
Deras fullständiga namn, ”De fattiga soldaterna av Jesus Kristus och Salomons tempel” grundades år 1118, 20 år efter att korsfararna hade tagit över Jerusalem. Valet till namnet Salomons tempel var för att deras bas befann sig på tempelberget där ruinerna av dess tempel hade funnits.

Tempelriddarna kallade sig för ”de fattiga soldaterna” men ganska snart blev de mycket rika. Kristna pilgrimer kom från Europa till Palestina, denna order bevakade dem, och av deras pengar blev ordern mycket rika. Grundarna till denna order var två franska riddare, Hugh de Payens och Godfrey de St. Omer. Från början var de endast nio medlemmar, men ordern växte.

Det var Tempelriddarna som orsakade korstågens attacker och mord på muslimer. Av denna orsak dömdes Tempelriddarna till döden av den store islamiska krigaren Saladin för de mord de hade utfört. Saladin bemästrade korsfararnas arméer 1187 i slagen om Hattin, och befriade Jerusalem. Men han frigav även ett stort antal kristna.

Tempelriddarna hade förlorat Jerusalem och lidit av stora förluster, men ordern fortsatte existera. Trots att de inte hade kontroll över kristen närvaro i Palestina, så intog de makt i Europa. Först i Frankrike och sedan andra länder, de blev en stat i staten. Deras politiska makt skapade svårigheter för monarkier i Europa. Men det fanns också andra saker om Tempelordern som inte gjorde saken enklare, ordern hade stegvis tagit avstånd från kristen tro, och under sin tid i Jerusalem, tagit till sig en del konstiga och mystiska läror. Det fanns rykten om att de organiserade konstiga riter som kan hänvisas till dessa läror.

År 1307, beslutade den franska kungen Philip le Bel att arrestera medlemmarna av ordern. Man lyckades tillfångata de flesta av dem, men det var några som lyckades fly. Många av dem tillfångatogs av påven Clement V, som också var med i jakten.

Under förhör och rättegångar erkände många i Tempelordern att de hade lämnat den kristna läran och förolämpat Jesus under deras mässor. Ledarna av Tempelriddarna, som kallades för ”grand master” avrättades. Först att bli avrättad var Jacpes de Molay, som år 1314 blev dömd av kyrkan och kungen.

Referenser:

Sekter och hemliga sällskap I Sverige och världen

Illusionen om gud

Historien om gud

Religionernas historia : Om tro, hänförelse och konflikter


Josef Mengele, The angel of death


Josef Mengele föddes den 16 mars 1911 i Günzburg och dog när han fick en stroke under en simtur i Brasilien 1979. Han ägnade sitt liv åt medicinsk forskning och inriktade sig mycket på ”rashygien”. Under sin tid på universitet så studerade han filosofi och medicin, hans doktorsavhandling 1935 handlade om rasskillnader  i undre käkbenets struktur. Två år efter sin doktorsavhandling så gick Josef med i det tyska Nationalsocialistiska partiet, samma år så började han som läkare i SS. 1942 så blev han skadad vid den ryska fronten och ansökte om att bli förflyttad till Auschwitz birkenau. Där han blev känd för att vara originell i vissa praktiska lösningar. T.ex. Året efter han blev förflyttad till Auschwitz, så lät han gasa ihjäl 700 kvinnor i en lagerlokal för att bli av med ett lus problem i lokalen. Han hade fått en egen specialbarack bara några meter ifrån krematoriet så att han kunde studera utrotningen på nära håll. När nya fångar kom till Auschwitz med tåg, delade Josef upp dem i två led. Vänster gick direkt till gaskammaren och höger fick leva tillsvidare, genom denna utsorteringen avrättade Josef ca 400.000 människor.

Josef Mengele är fortfarande en gåta ur mänsklig och psykologisk synvinkel. Han visade faders känslor för ”sina barn”, gav dem godis, lekte med dem och lästa sagor för dem. Samtidigt så var han ansvarig för de hemska experiment som gjordes på dessa barn. Tvillingar som vad vid fem till sex års ålder fick uthärda tortyr, dagliga blodprov och svältkost, samtidigt som barnen exponerades för kolera som är en smittsam tarmsjukdom.

Andra experiment som Josef utförde var bland annat:

 • Försök till att byta ögonfärg med hjälp av bläck som blev injekterat i ögonen.
 • Han opererade bort olika organ och inälvor på patienter, alla dessa operationer gjordes utan bedövning.
 • Han tog reda på hur låga temperaturer en människa överlever och hur länge de kan vara i dem.
 • Hur länge en människa kan leva utan syre.
 • Hur mycket smärta en människa klarar av innan den dör.
 • Sterilisering.
 • Försök att stoppa mens hos kvinnor.
 • Vilka organ en människa kan leva utan.

Han var speciellt intresserad av tvillingar och det han ville ta reda på var:

 • Hur lika deras DNA är.
 • Hur kommer det sig att en kvinna föder tvillingar?
 • Hur kan man göra så at en kvinna bara föder tvillingar?
 • Är det någon skillnad, och vilka skillnader på enäggs- och tvåäggstvillingar?

Referenser:

Dokumentärer:

Auschwitz, The Nazis and the Final Solution

Josef Mengele – The Angel of Death

Text:

… om detta må ni berätta… – Levande Historia


Folkmordet i Rwanda


1994 inträffade det värsta folkmordet sedan andra världs kriget i Rwanda. En kort tid innan folkmordet bröt ut så blev president Juvènal Habyarimanas plan ner skjutit vid inflygningen till Kigalis flygplats. Och kort efter det så blev premiärministern mördad av Juvènals  livakter.

Eftersom att planet blev ner skjutit så tätt in på folkmordets början så har man starka mistankar om att det ska ha varigt Hutu extremister, som genom att få undan presidenten få ett böttre inflytande i politiken. När folkmordet var över så hade Hutus haft ihjäl ca: 800.000 d.v.s 85% av Tutsi befolkningen i Rwanda med hjälp av machetes.

För att kunna förstå hur detta kunde inträffa så måste man gå tillbaka till slutet av 1800-talet. Sedan slutet på 1800-talet till 1959 har Tyskland, Belgien och Frankrike varigt involverade i kolonialvisering i Rwanda. I Rwanda finns det tre etniska grupper som dominerar, Hutu, Tutsi och Twa. Hutu var den etniska gruppen som dominerade mesta delen  av landet, de var korta hade stora läppar och näsor och de levde ett enkelt liv. Twa var bara en procent av befolkningen och var korta muskulösa och levde på att jaga i skogen. Tutsi  var ett vandringsfolk som var mest lika européerna och minst neger så de kunde man lita mest på så gavs dem snabbt ett högre socialt stående. Det var så Europeerna beskrev dessa etniska grupper. Hutu betydde tjänare/undersåte och Tutsi ”de som var rika på boskap”. Detta var då det första steget i ras indelningen i Rwanda, det andra steget var när Belgien införde ID-kort med Tutsi, Hutu och Twa fördelning, så att man lätt kunde se skillnad på dem.

Referenser:

Documentär:

Ghosts of Rwanda – Frontline

Text:

http://www.levandehistoria.se/rwanda

http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmordet_i_Rwanda