Månadsarkiv: september 2011

Varför finns det så många gudar inom hinduismen?


En anledningen till att det finns så många gudar inom hinduismen är att religionen har utvecklats under ca 3000år. Det är en väldigt visuel religion som berättar sagor om gudarna och demonerna genom statyer i tempel eller i serietidnigar. Man kan även se på en staty eller en målning om guden  som den avbildar är en kärleksful gud eller en beskyddande gud bara genom att kolla på deras händer. Är händerna riktade uppåt så är det en beskyddande gud och är det en kärleksfulgud så riktas händerna nedåt. Hinduismen ser även olika ut beroende på var i Indien man befinner sig, den har helt enkelt utvecklats på olika sätt. I en by i norra Indien ser ritualerna ut på ett sätt medans i en annan by i söda Indien så utför man dom på ett annat sätt. Beroend på var du bor eller hur du arbetar så tillber man eller offrar på olika sätt, t.ex en politiker hinner kanske inte tillbe fem gånger om dagen utan han gör det istället på morgonen och på kvällen.

I Indien finns det ett kastsystem som har varit förbjudet sedan 1950talet men lever fortfarande kvar i kulturen. Det finns ca 5000 olika kast t.ex päster har är en kast, snickare är en kast, målare är en kast osv. Desto högre stående kast du lever i desto högre status har du i samhället.Varje kast har olika gudar som dom tillber, en familj kan även få en gud att dyrka utav en guru. I sin bok Religionernas histora skriver Sören Wibeck att ”Lärda män brukar förklara det stora antalet gudar med att människan bara kan förstå en gud i mänsklig form. Även om hon tillber flera gudar är det ändå en enda gud, eftersom alla utgår ifrån Brahman.” Så man kan säga att hinduer tillber de olika egenskaperna hos Brahman som de är i behov utav. Det är precis som i kristendomen då man tillber Gud fadern, Gud sonen och Gud den heliga anden trots att det bara finns en gud. Brahman är inte skapelseguden eftersom han fanns långt före allt annat. Han är i allt, och allt är i honom. Han är det högsta kosmiska jaget om man kan förlara det på ett sådant sätt. Jag tror att en av anledningarna till att det finns så många gudar inom hinduismen kan bero på att människorna dyrkar de olika egenskaperna som brahman har. Eftersom Brahman är allt innebär detta att det finns otroligt många egenskaper att tillbe. Tack vare alla de olika egenskaperna har religionen utvecklat många gudar för att kunna tillfredställa människans behov.

Färgerna i Indien är inte för att utsmycka landet, varje färg har sin betydelse vid val av kläder eller gudarnas kläder, målningar eller på statyer. Här kommer ett par exempel på hur färgerna kan användas i Indien

Rött: i templen så fäster präster ett rött märke i pannan på besökarna, vid förhoppning att det tredje ögat ska öppnas. Färgen används även vid giftemål, begravningar och festivaler. Gifta kvinnor har även röd färg vid hår fästet. Hon sveps även i rött tyg för kremering efter döden.

Gult: Gult står för kunskap och lärande. Den betyder även meditation, mental utveckling, fred, lycka och kompetens. Vishnus kläder är gula pågrund av hans stora kunskap.även Krishna och Ganesha har gula kläder.

 

Referenser:

Religionernas Historia – Sören Wibeck

Religion och sånt – Börge Ring

Historien om gud – Karen Armstrong

Annonser