Kategoriarkiv: Buddhism

Kan man som buddhist tala om att ”jag återfödds”


För att kunna svara på denna frågeställning så vill jag gärna förklara lite om var Buddhismen kommer ifrån samt förklara vissa begrepp. Detta eftersom det då blir lättare att svara och motivera mitt svar på denna frågeställning.

Uppkomst:

Buddhismen grundades för ca 2500år sedan i Indien utav Siddhartha Gautama och spred sig snabbt till större delar utav Asien. Buddhismen kan finnas bredvid andra religioner för att den inte förkastar andra religioner eller gudar på ett våldsamt sätt. Det har utvecklats många olika sorters buddhism genom tiderna t.ex. Tibetansk-, Mahayana- och Zen buddhism men jag återkommer till de två senare. Buddha är inget namn utan det är en titel som man får när man har blivit ”upplyst” eller ”uppvaknad”. En person kan inte bara bli kallad för Buddha utan man får titeln framför sitt förnamn precis som ”Sir” eller ”Lord”. Ordet Buddha kommer ifrån sanskrit språkets ”budh” och har två betydelser den första betydelsen är att vakna upp, den andra betydelsen är att veta.

 

Allt är föränderligt och allt leder till otillfredsställelse:

Enligt buddhisterna så leder allt till otillfredsställelse så som kärlek och upplevelser. T.ex. som nyförälskad så känns det som att man kommer älska den andra personen exakt lika mycket för alltid. Men buddhister vet att den känslan kommer att försvinna efter ett tag. En buddhist säger att den känslan inte är evig och att den kommer alltid att leda till otillfredsställelse. Detta kan få buddhismen att se ut som en väldigt pessimistisk religion men enligt dem själva så är de bara realistiska.

 

 

Skillnader mellan Buddhismen och Hinduismen:

I och med att buddhismen härstammar från hinduismen så finns där en del liknelser, så som samsara och karman men buddhismen tror inte på Brahman, gudarna eller kastsystemet. Samsara i buddhismen är inte den samma som i hinduismen där den är det eviga kretsloppet för atman. För att förklara buddhismens samsara så skriver jag såhär: Jaget eller själen i buddhismen (kallas även anatman) består av känslor, medvetandet och tankarna. När en människas livsgnista släcks så skakas dessa ”mänskliga egenskaper” om och tänder ett nytt liv. Så vida personen inte har uppnått Nirvana (blivit upplyst), som är målet för buddhisterna, då upphör återfödelsen.

 

Det tre juvelerna: (Irrelevant fakta till frågeställningen)

I maj varje år träffas buddister ifrån alla olika inriktningar inom buddhismen och firar vesak, Buddhas födelsedag, som är den största buddhistiska högtiden. Under vesak så äter man och lyssnar på olika tal som framförs utav representanter från olika riktningar som tibetansk- eller jodobuddhism. Alla talare börjar på samma sätt.

Jag tar min tillflykt till Buddha

Jag tar min tillflykt till dharma (läran)

Jag tar min tillflykt till sangha (församlingen)

Börge Ring skriver i sin bok Religion och sånt att ”Detta har alla buddhister gemensamt, att man först intresserar sig för Buddha; sedan går vidare till hans lära; och om man har möjlighet söker man sig till en munk- eller nunneförsamling för att praktiskt utföra läran.”

 

Nirvana:

Nirvana har beskrivits som både ett paradis i väst och som ett tillstånd som man uppnår när den trefaldiga elden (ondskan, dumheten och passionen) i lampan har slocknat. Nirvana är då ett tillstånd eller en plats som man uppnår eller kommer till när dessa tre eldar har försvunnit ifrån människan. Nirvana kan även vara ett tillstånd som beskrivs som en plats, detta är då så komplicerat så att jag tänker inte gå längre in på det vid detta tillfälle.

 

Karma:

Detta är då den svåraste delen att förstå enligt mig själv. Men det kommer att vara förståligt i slutet eller mitten eller i början.

Buddhisterna tror inte på att det finns ett ”jag” eller en ”själ” men inom religionen så finns det ändå ett namn för den, anatma (taget ifrån hinduismens atma). Man kan tänka sig sin karma som ett konto på banken. Karmakontot ska alltid ligga på plus för det är dit karma konto som styr din återfödelse. Man får plus eller minus på sitt karmakonto beroende på vilka handlingar man gör genom livet. Har man bettet sig dåligt emot någon annan så får man minus men har man bettet sig bra och varit artig etc. så får man plus på kontot.

 

Svar på frågan i Artikeln 

Buddhisterna tror inte på ”jaget” eller ”själen” (anatman) för att allt inklusive anatman är föränderligt. Den personen du var vid 8års ålder är du inte när du är 19 år. Därför kan inte själen (jaget, anatman) leva vidare, utan de tror att den karman som en person har uppnått skickas vidare. Det vill säga att när en person livsgnista släcks, så tänds en annan livsgnista med samma karma.

 

 

 

Referenser:

Religionernas Historia om tro, hänförelse och konflikter – Sören Wibeck

Religion och sånt – Börge Ring

Annonser