Kategoriarkiv: Kristendom

Kristendomen


Skillnader mellan protestanter och Katoliker
För protestanter är Bibeln den högsta auktoriteten.
Den katolska trosläran grundar sig på både Bibeln och kyrkans tradition.
För katolikerna står ofta katolska kyrkan och dess traditioner över Bibeln.
Det finns stora skillnader inom protestantismen. Inom romersk-katolska kyrkan finns det också variationer, men den är mer enhetlig eftersom alla romersk-katolska kyrkor står under ledning av påven i Rom.

Protestanter ser alla levande kristna över hela jorden som delar av Kristi kropp och Kristi församling (kyrka).

Katoliker anser att den romersk-katolska kyrkan är Kristi kropp här på jorden med centrum i Rom.

Katolska kyrkan lär ut att endast katolska kyrkan är den ”riktiga” kyrkan, som kan erbjuda ”fullhet” åt en kristen. Detta därför att katolska kyrkan har sju sakrament. Protestantiska kyrkor har vanligen två sakrament och detta är orsaken till att de av katolska kyrkan inte anses vara ”riktiga” kyrkor.

För katoliker har sakramenten en central ställning och den prästerliga auktoriteten är en viktig princip i katolska kyrkan. Katoliker anser att prästerskapet förmedlar Guds nåd genom sakramenten.

Protestanter pekar på att Jesu död har öppnat vägen för varje troende att nalkas Gud direkt. Varje troende tar emot nåden genom tro:

“Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.” Efesierbrevet 2:8,9
Påven
Katolska kyrkan hävdar att biskopen i Rom (dvs påven) är Petrus efterträdare och Kristi ställföreträdare på jorden. Läran om påven är bland det viktigaste inom katolska kyrkan. Påven anses vara den ofelbare uttolkaren av uppenbarelsen.
Det är ett väl magstarkt budskap, direkt bibelfientligt.

Protestanter lär ut att endast Gud är ofelbar och erkänner inte påvens överhöghet. Den katolska uppfattningen att påven skulle vara ofelbar förkastas av protestanter som anser att alla människor är syndare med fel och brister.

En man i hög ställning frågade Jesus: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?” 
Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Lukas 18:18,19

Det katolska prästerskapet åläggs att leva i celibat. Men Petrus, som påven sägs efterträda enligt katolska kyrkan, var gift enligt Bibeln.

De sju dödssynderna (huvudsynderna eller kardinalsynderna)
De sju dödssynderna är enligt Dante:
Högmod, Girighet, Vällust, Avund, Frosseri, Vrede, Lättja.

Synd är främst ett tillstånd som människan befinner sig i så länge som gemenskapen med Gud är bruten. Det betyder att all synd leder till döden och är dödssynd. Alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud.

Synd är en makt som trälbinder människan. “Syndens lön är döden” står det i Bibeln, rätt och slätt. Det står inget om att vissa speciella synder leder till döden. Den som vägrar tro på Jesus blir kvar i sin synd. Innan frälsningen är människan genom sitt sinnelag Guds fiende.

Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Han har kommit till världen för att frälsa syndare.

När vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig och förlåter oss våra synder. Guds Sons blod renar oss från all synd. Han dog för våra synder. Där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndaoffer.

Tempelriddarna
Deras fullständiga namn, ”De fattiga soldaterna av Jesus Kristus och Salomons tempel” grundades år 1118, 20 år efter att korsfararna hade tagit över Jerusalem. Valet till namnet Salomons tempel var för att deras bas befann sig på tempelberget där ruinerna av dess tempel hade funnits.

Tempelriddarna kallade sig för ”de fattiga soldaterna” men ganska snart blev de mycket rika. Kristna pilgrimer kom från Europa till Palestina, denna order bevakade dem, och av deras pengar blev ordern mycket rika. Grundarna till denna order var två franska riddare, Hugh de Payens och Godfrey de St. Omer. Från början var de endast nio medlemmar, men ordern växte.

Det var Tempelriddarna som orsakade korstågens attacker och mord på muslimer. Av denna orsak dömdes Tempelriddarna till döden av den store islamiska krigaren Saladin för de mord de hade utfört. Saladin bemästrade korsfararnas arméer 1187 i slagen om Hattin, och befriade Jerusalem. Men han frigav även ett stort antal kristna.

Tempelriddarna hade förlorat Jerusalem och lidit av stora förluster, men ordern fortsatte existera. Trots att de inte hade kontroll över kristen närvaro i Palestina, så intog de makt i Europa. Först i Frankrike och sedan andra länder, de blev en stat i staten. Deras politiska makt skapade svårigheter för monarkier i Europa. Men det fanns också andra saker om Tempelordern som inte gjorde saken enklare, ordern hade stegvis tagit avstånd från kristen tro, och under sin tid i Jerusalem, tagit till sig en del konstiga och mystiska läror. Det fanns rykten om att de organiserade konstiga riter som kan hänvisas till dessa läror.

År 1307, beslutade den franska kungen Philip le Bel att arrestera medlemmarna av ordern. Man lyckades tillfångata de flesta av dem, men det var några som lyckades fly. Många av dem tillfångatogs av påven Clement V, som också var med i jakten.

Under förhör och rättegångar erkände många i Tempelordern att de hade lämnat den kristna läran och förolämpat Jesus under deras mässor. Ledarna av Tempelriddarna, som kallades för ”grand master” avrättades. Först att bli avrättad var Jacpes de Molay, som år 1314 blev dömd av kyrkan och kungen.

Referenser:

Sekter och hemliga sällskap I Sverige och världen

Illusionen om gud

Historien om gud

Religionernas historia : Om tro, hänförelse och konflikter

Annonser